Selecteer een pagina

30% dodelijke verkeersslachtoffers door obstakels buiten de weg

door | feb 17, 2020 | Algemeen

Het aantal verkeersslachtoffers dat omkomt tegen een obstakel buiten de weg maakte in 2018 (de cijfers van 2019 zijn pas in juni van dit jaar beschikbaar) tot 30% uit van het totaal aantal dodelijke ongevallen. Dat is 3% meer dan in 2017, in tegenstelling tot het totale aantal doden, dat wel daalt.

“Het investeren in vergevingsgezinde wegen, blijft ontegensprekelijk zinvol om het aantal slachtoffers naar beneden te halen.  Niet alleen de oorzaken van ongevallen moeten worden aangepakt door sensibilisering, controle en repressie. Ook de gevolgen van een ongeval moeten worden beperkt. Niemand verdient het om door een onoplettendheid of verstrooidheid te sterven tegen een boom of verlichtingspaal”, zegt Danny Smagghe, woordvoerder van mobiliteitsorganisatie Touring.

Ongevallen tegen hindernissen buiten de weg staan op de eerste plaats qua meest fatale en zware gevolgen, vóór de zijdelingse ongevallen op kruispunten en frontale aanrijdingen. “Het aantal zwaargewonden door ongevallen tegen een obstakel buiten de weg, bedraagt 15% van het totaal aantal zwaargewonden. Bomen en palen springen eruit en nemen het grootste deel voor hun rekening, gevolgd door ongevallen tegen slechte vangrails”, verduidelijkt Danny Smagghe.

Vergevingsgezinde wegen

Het aanpassen van de infrastructuur kan dus het aantal van deze zware ongevallen verminderen, aldus de woordvoerder van Touring. “Aanpassen kan met de huidige technologieën zoals bots-absorberende palen en gesloten vangrails rond de bomen en constructies op de gevaarlijkste plaatsen. Deze zijn makkelijk op te sporen van zodra er een degelijke ongevallenanalyse bestaat. Er bestaat een Vlaams handboek met richtlijnen voor vergevingsgezinde wegen”.

Touring vindt het heel goed dat dit werd uitgebreid naar zwakke weggebruikers. “Als mobiliteitsorganisatie hebben wij immers veel aandacht voor fietsers en voetgangers die zeker ook een veilige infrastructuur verdienen. In het vademecum staat bijvoorbeeld op welke afstand de aan te planten bomen van de weg moeten staan”.

Touring vraagt dat zoveel mogelijk gevaarlijke obstakels buiten de weg worden afgeschermd door aangepaste vangrails of andere constructies. Zowel de gewesten als de lokale besturen mogen de inspanningen wat opdrijven, besluit Touring.

Tags: