Selecteer een pagina

door Stijn Blanckaert, woordvoerder Freesponsible

ACEA, de Europese vereniging van autoconstructeurs, becijferde dat in Europa vorig jaar niet minder dan € 440,4 miljard aan autobelastingen geïnd werd, wat overeenkomt met meer dan twee en een halve keer het hele EU-budget. 

Met € 20,7 miljard aan inkomsten staat België over heel Europa op de zevende plaats, maar als je die cijfers gaat relateren aan het aantal inwoners per land prijken we op een weinig benijdenswaardige eerste plaats als het gaat om de belastingdruk per inwoner op autogebruik. Als we rekenen dat we met 11,46 miljoen inwoners zijn, komt de € 20,7 miljard neer op € 1.806 per inwoner, wat bijvoorbeeld het dubbele is van het Verenigd Koninkrijk (€ 984 per inwoner) en ook beduidend meer dan het qua autobelastingen toch ook notoir dure Nederland (€ 1.244 per inwoner). Het Europese gemiddelde bedraagt € 1.160 per inwoner.

Het voordeligst autorijden doe je in Spanje (€ 639 per inwoner per jaar) en Griekenland (€ 690), maar ook Zweden heft minder autobelastingen per inwoner dan ons land (€ 792)

Bron: ACEA

De top tien van landen met de hoogste inkomsten uit autobelastingen ziet er als volgt uit:

Duitsland – € 93,4 miljard

Frankrijk – € 83,9 miljard

Italië – € 76,3 miljard

Verenigd Koninkrijk – € 54,1 miljard

Spanje – € 30 miljard 

Nederland – € 21,5 miljard

België – € 20,7 miljard

Oostenrijk – € 14,3 miljard

Portugal – € 9,6 miljard

Zweden & Finland – € 8,1 miljard

We kunnen dus stellen dat de bijdrage van de Belgische automobilist aan de staatskas niet alleen in absolute cijfers (€ 20,7 miljard) enorm hoog is, maar er ook relatief bovenuit steekt, waarbij we in heel Europa geen enkel land aantreffen dat relatief meer autobelastingen heft per inwoner. Natuurlijk moet je het autobezit per inwoner ook in rekening brengen, maar dat ligt in Nederland, Duitsland of bijvoorbeeld Oostenrijk in dezelfde orde van grootte, waardoor ook op die manier de vergelijking zou opgaan.

Beste overheid, hou hier ook rekening mee. Wij betalen als automobilisten al meer dan genoeg, hou het daarbij en stop met het telkens weer vinden van manieren om ons nog meer te laten betalen voor ons vervoermiddel, door middel van stijgende parkeertarieven, eventueel invoeren van een kilometerheffing, het systematisch verhogen van de accijnzen op brandstoffen en ga zo maar door. Genoeg is genoeg.