Selecteer een pagina

door Stijn Blanckaert, woordvoerder Freesponsible

De elkaar in sneltempo opvolgende beslissingen van Brussels Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) konden op weinig enthousiasme rekenen van de automobilisten die het voornaamste slachtoffer zijn van de schrapping van rijstroken en parkeerplaatsen en het invoeren van een beperking van de maximumsnelheid tot 20 km/h binnen de Brusselse vijfhoek. In een interview met SudPresse van dinsdag 14 juli klinkt ze alvast gematigder dan we van haar gewoon zijn. Zou dit betekenen dat ze inziet dat ze te voortvarend tewerk is gegaan?

Onder de titel “Laten we ophouden om fietsers en automobilisten tegen elkaar op te zetten” verdedigt Van den Brandt in het interview haar mobiliteitsbeleid tegen de steeds luider klinkende kritiek van automobilisten en belangengroepen allerhande. Wanneer de journaliste aan de minister vraagt of de huidige, in het kader van de heropstart na de lockdown genomen maatregelen, met name het schrappen van rijstroken om extra fietspaden te creëren, ook op langere termijn houdbaar zijn, antwoordt ze dat “dat van elk individueel project afhangt”, en dat ze “dat gaan evalueren” en daarvoor “overleg zal organiseren met de omwonenden en de handelaars”. Laat ons hopen dat ze die belofte ook in de praktijk brengt, want voor de tot nu genomen maatregelen is inderdaad geen overleg gepleegd met bijvoorbeeld de handelaars, die er wel rechtstreeks door getroffen zijn.

De minister vervolgt dat “de definitieve projecten het voorwerp zullen uitmaken van een normale procedure met inspraak van de burgers om rekening te houden met hun opmerkingen en die van de handelaars.” Ze stelt ook dat “we een geloofwaardig fietspadennet willen aanbieden aan al wie in de mogelijkheid verkeert om te fietsen. Op die manier zullen er ook minder files zijn voor al wie geen alternatief heeft.” Schuilt in die laatste zin het besef dat fietsen niet voor iedereen een optie is? Het lijkt erop, want even verder klinkt het dat “het wanneer het om een afstand van minder dan vijf kilometer gaat en je er fysiek toe in staat bent, aangewezen is om de fiets te gebruiken en zo de weg vrij te laten voor anderen.”

Op de vraag wat ze denkt te doen aan de vele files die ontstaan door haar maatregelen antwoordt Van den Brandt dat ze een en ander zal evalueren: “Ik begrijp dat het erg stresserend is om in de file te staan als je geen alternatief hebt. Maar als we niets doen zal ook niets veranderen. We moeten kijken wat we kunnen doen om files te vermijden. We moeten een alternatief aanbieden. Waar er problemen zijn zullen we de zaken evalueren.”

Van den Brandt stelt ook dat “de fietser de beste bondgenoot is van de automobilist. Wie met de fiets rijdt zit niet in de auto voor of achter u en neemt uw parkeerplaats niet in.”

Dat is vanzelfsprekend een uitspraak waar we het alleen maar mee eens kunnen zijn. Freesponsible heeft altijd gesteld dat het nooit een kwestie van “of, of” is, maar een van “en, en”: dus automobilisten en fietsers samen, met respect voor elkaar. Gelukkig lijkt het ook bij Van den Brandt door te dringen dat een wereld zonder auto’s vandaag gewoonweg ondenkbaar is. Ze zegt trouwens zelf niet anti-auto te zijn, al doen haar beleidsbeslissingen wel anders vermoeden. “Ik ben helemaal niet anti-auto. Ik hou niet van die tegenstelling tussen fietsers en auto’s. We verplaatsen ons allemaal. Wanneer de automobilist zijn auto parkeert wordt hij voetganger en moet hij ook veilig kunnen wandelen. Het moet gedaan zijn met het tegen elkaar opzetten van beide groepen.”

“Ook de zones met een beperking tot 20 km/h worden geëvalueerd.”

Gevraagd of ze het invoeren van een zone 20 over de hele Brusselse vijfhoek een goed idee vindt, antwoordt Van den Brandt dat “dat een dringende maatregel was. We gaan ze evalueren en aanpassen, en bekijken of we ermee door moeten gaan. Op het moment van de lockdown was het dringend, nu moeten we nagaan of we die zones moeten behouden, aanpassen of schrappen. De gemeenten zijn daar volop mee bezig.”

Onze conclusie

Je zou de woorden van Van den Brandt met wat goede wil kunnen zien als een verzoeningspoging, een manier om de situatie wat te ontmijnen, en als dat zo is moeten we daar respect voor hebben als automobilisten. We hopen dat onze reacties en opmerkingen met betrekking tot haar beleid inderdaad doorgedrongen zijn en dat ze vanaf nu ook rekening zal houden met de situatie van de talrijke automobilisten zonder valabel alternatief, die vandaag, maar ook morgen nog altijd met de auto naar en in Brussel moeten kunnen rijden. Wij zijn als automobilisten bereid om daarbij rekening te houden met alle andere weggebruikers, maar verwachten hetzelfde van wie beslissingen neemt die de automobilist raken.

Foto: Copyright GROEN