Selecteer een pagina

Door Stijn Blanckaert, woordvoerder Freesponsible

De Franstalige krant La Libre schrijft dat de auditeur van de Raad van State concludeert dat de Brusselse Lage Emissiezone die de toegang tot het gewest beperkt voor bepaalde voertuigen discriminerend en ongrondwettelijk is, naar aanleiding van een klacht van een inwoner van Waals Brabant.

De beperking van de toegang voor de meest vervuilende voertuigen zou volgens een verslag van de auditeur van de Raad van State dat La Libre heeft kunnen raadplegen discriminerend zijn. Het verbod op het vrij verkeer van voertuigen zou in strijd zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, die voorzien in gelijkheid van de burgers en non-discriminatie.

Het Brusselse Gewest stelde in januari 2018 een Lage Emissiezone in om de luchtkwaliteit te verbeteren. De toegangsvereisten worden voortdurend verstrengd en tegen 2024 zullen alle auto’s, bestelwagens en minibussen die voor september 2015 voor het eerst ingeschreven werden er niet meer mogen rijden. Omdat deze regel niet geldt voor vrachtwagens en motoren vindt de auditeur dat “Het verschil in behandeling tussen voertuigen niet voldoende gerechtvaardigd is in het licht van het nagestreefde doel”.

De conclusie van de auditeur van de Raad van State volgt op een klacht van een inwoner van Waals-Brabant. Haar EURO 3-auto mag Brussel niet meer in, tenzij ze 35 euro voor een dagpas betaalt. Dat kan echter maar acht keer per jaar, en zonder dagpas bedraagt de boete 350 euro. De dame die de klacht indiende vond ze dat ze onrechtvaardig behandeld werd. Een van haar argumenten was dat het niet logisch is dat een beslissing die zou gericht zijn op het verbeteren van de luchtkwaliteit tegelijk geen beperkingen oplegt aan vrachtwagens van meer dan 3,5 ton.

De auditeur van de Raad van State volgt nu deze stelling, wat daarom nog niet betekent dat de Raad van State de Brusselse Lage Emissiezone daarmee ook effectief ongrondwettelijk zal verklaren. Het gaat om een voorlopig onderzoek van de auditeur waarna de Raad van State in de meeste gevallen een besluit in die zin neemt. Dat besluit kan nog enkele maanden op zich laten wachten.

Wij vinden dit een positief signaal en hopen dan ook dat nu werk gemaakt zal worden van een grondige evaluatie van de Lage Emissiezones.