Selecteer een pagina

Te snel in een zone 30 of 50? Dat zou je binnenkort dus wel eens op een GAS-boete kunnen komen te staan. What’s in a name…

“De ‘rijcultuur’ van de Belg moet veranderen om de verkeersveiligheid te verhogen”. Met die officiële beweegreden dienden Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers een nieuw wetsvoorstel in, dat lokale besturen de bevoegdheid geeft om op eigen houtje snelheidscontroles uit te voeren. Het ontwerpdecreet, dat inmiddels werd goedgekeurd door de Vlaamse regering, laat hen toe om kleine snelheidsovertredingen (tot 20 km/u boven de limiet) vast te stellen via een automatische camera en overtreders te bestraffen met GAS-boetes. De tarieven zullen dezelfde zijn als de huidige onmiddellijke inningen voor snelheidsovertredingen tot 20 km/u, waardoor je een boete van 53 tot 273 euro riskeert.

Bij de steden en gemeenten blijkt er uiteraard veel ‘interesse’ voor het nieuwe systeem, zo blijkt uit een eerste rondvraag van Het Laatste Nieuws. Een aantal besturen overwegen nu al om extra geld vrij te maken voor nieuwe trajectcontroles en ANPR-camera’s, omdat ze op termijn wellicht een mooie extra inkomstenbron zullen opleveren. Bart Somers heeft immers al aangegeven dat de inkomsten vrij besteed mogen worden, en dus niet noodzakelijk moeten terugvloeien naar investeringen in de infrastructuur of de verkeersveiligheid.

Minister Lydia Peeters hoopt dat het parlement nog voor de zomervakantie het licht op groen zet, zodat de steden en gemeenten dit najaar nog hun eerste GAS-boetes voor snelheidsovertreders kunnen uitschrijven.

Bron: fangio.be