Selecteer een pagina

Het einde van de Lage Emissiezone in Brussel?

door | okt 10, 2020 | Algemeen

Door Stijn Blanckaert, woordvoerder Freesponsible

We schreven het al in dit stuk in maart, en de kans dat het effectief zo ver komt is opnieuw groter geworden: De Lage Emissiezone in Brussel zou ongrondwettelijk zijn en mogelijk geschrapt moeten worden. Een nieuwe uitspraak geeft de vele tegenstanders van de asociale maatregel hoop.

Een bewoonster van Waals-Brabant die niet akkoord was met het feit dat ze met haar Renault Vel Satis diesel (Euro 3) niet meer in het Brussels Gewest mocht rijden (tenzij acht keer per jaar mits het kopen van een dagpas), terwijl vrachtwagens met een veel grotere uitstoot geen beperkingen opgelegd kregen had klacht ingediend bij de Raad van State tegen deze discriminatie. 

De auditeur van de Raad van State had naar aanleiding van die klacht begin dit jaar geconcludeerd dat de Brusselsse LEZ inderdaad ongrondwettelijk is omdat ze de toegang tot het gewest beperkt voor personenwagens die niet voldoen aan een bepaalde minimale euronorm, maar niet voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton, die meestal vele malen vervuilender zijn dan de personenwagens die er niet meer welkom zijn.

De LEZ zou volgens de auditeur ongrondwettelijk zijn omdat ze in strijd is met de artikelen 10 en 11 van onze Grondwet, die handelen over de gelijkheid van alle burgers en de non-discriminatie. In dit geval worden automobilisten gediscrimineerd ten opzichte van motorrijders en vrachtwagenbestuurders die ongeacht hun uitstoot wel toegelaten blijven.

Na in eerste instantie al gelijk gekregen te hebben van de auditeur van de Raad van State, moet ook de Raad zelf een uitspraak doen over de kwestie. 

Om de zaak op te lossen publiceerde de Brusselse Regering op 20 mei van dit jaar publiceerde een nieuw besluit in het Staatsblad, waarmee het oorspronkelijke besluit rond de instelling van een lage emissiezone, dat dateerde van 25 januari 2018 werd gewijzigd, met als bedoeling “om de regeling te verduidelijken die van toepassing is op voertuigen boven 3,5 ton voor goederenvervoer.” 

In dat nieuwe besluit wordt gesteld dat “gelet op de aard, het type, het gebruik van het betreffende motorvoertuig, evenals socio- economische criteria” de toegang tot de LEZ in Brussel toegelaten is voor onder ander vrachtwagens, voertuigen die zijn aangepast voor het vervoeren van personen met een handicap, oldtimers, prioritaire voertuigen, markt- en kermiswagens.

Het Brussels Gewest en enkele gespecialiseerde en dure advocaten hebben er alles aan gedaan om het standpunt van de automobilist onderuit te halen, door het aanpassen van het Ministerieel Besluit en het pleiten dat de uitzondering voor vrachtwagens geoorloofd was omwille van “socio-economische criteria”, maar de dame in kwestie, die zichzelf vertegenwoordigde en dus geen dure rechtshulp kreeg, is er ondanks de inspanningen van de advocaten toch in geslaagd om de toestemming te krijgen van de Raad van State om de procedure verder te zetten.

De Raad vond haar “belangen voldoende zwaarwichtig aangezien ze haar auto nodig heeft om te gaan werken en in het kader van haar gezins- en cultureel leven” en lijkt net als de klaagster van mening dat het louter aanpassen van de tekst niet wegneemt dat er nog steeds sprake is van discriminatie. Het enkel aanpassen van het besluit zou dus niet volstaan, en in plaats daarvan zou het dus kunnen dat het gehele besluit met betrekking tot de Brusselse Lage Emissiezone naar de vuilbak dient te worden verwezen. Volgens de Raad van State heeft “het Brusselse Gewest het verschil in behandeling niet voldoende gerechtvaardigd.”

Het is nu afwachten hoe de zaken verder gaan, maar de dappere dame geeft de strijd niet op en is vastbesloten om de volledige schrapping van de Brusselse LEZ te bekomen.

Indien inderdaad ook definitief wordt bevestigd dat de LEZ ongrondwettelijk is, zal dat niet alleen betekenen dat Brussel mogelijk geconfronteerd wordt met de verplichting om de (onterecht) geïnde boetes en bijdragen terug te betalen (wat een financiële aderlating zonder weerga zou zijn), maar ook dat iedereen die zich door het instellen van de LEZ verplicht zag om zijn of haar auto te verkopen een schadevergoeding zou kunnen eisen.

Hoop doet leven, zullen we maar zeggen…

Copyright foto: MediaInMotion

Tags: Brusssel // LEZ