Selecteer een pagina

door Stijn Blanckaert, woordvoerder Freesponsible

Zal de coronacrisis tot inzicht leiden bij de steden die lage-emissiezones hebben ingesteld? Tijdens de lockdown bleek dat het verbannen van auto’s uit steden heeft weinig of geen effect heeft op de luchtkwaliteit en dat de echte oorzaak van de vervuiling elders ligt.

Freesponsible zei het al zo vaak: LEZ zijn asociaal en hebben niet het beoogde effect. Verschillende metingen tijdens de voorbije verkeersarme periode bewijzen dat het niet zozeer het verkeer is dat voor vervuilingspieken en een verslechterde luchtkwaliteit zorgt, maar wel de uitstoot van de landbouw en de verwarming van woningen. In Vlaanderen bleek dat uit een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij, terwijl ook in Nederland diezelfde vaststellingen werden gedaan. Eind maart werd ook in Frankrijk (Ile-de-France en het oosten) een absolute vervuilingspiek gemeten, ondanks het feit dat er op dat moment geen auto- en bijna geen vliegverkeer was. Waar kwam die vervuiling dan wel vandaan?

De Franse onderzoekers stelden vast dat er in de vermelde regio’s geen stikstofdioxide, geen onverbrande koolwaterstoffen of CO, maar wel erg veel fijnstof in de lucht zat. Die partikels bevatten voornamelijk nitraten en ammoniumsulfaten, en leken ook sterk op het fijnstof dat in Australië voorkwam tijdens de grote bosbranden eerder dit jaar. Het gaat dus niet over fijnstof afkomstig van het verkeer, maar wel over partikels afkomstig van de het gebruik van meststoffen in de landbouw en het verwarmen van woningen. In het bijzonder het verbranden van hout in een open haard blijkt nefaste gevolgen te hebben voor de luchtkwaliteit. Een open haard vervuilt zeventig tot honderd keer meer dan een moderne kachel en zelfs vierhonderd keer meer dan een moderne pelletbrander. 

Volgens het Franse Citepa (Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique) zorgt het verbranden van hout in woningen voor 39% van de fijnstofuitstoot, 76% van de uitstoot van polycyclische aromatische koolwaterstoffen, 60% van de benzeenuitstoot, 30% van de koolstofmonoxide en 21% van de vluchtige organische stoffen. 

Terwijl het blijkbaar de landbouw en de houtverbranding zijn die voor fijnstof- en vervuilingspieken zorgen, wordt er geen verbod op open haarden overwogen, en bestaan er geen lage-emissiezones voor landbouwers. De automobilist is eens te meer het makkelijke slachtoffer, want eenvoudig aan te pakken door camera’s en politiepatrouilles. Laten we nu komaf maken met de asociale lage-emissiezones. Ze hebben zo goed als geen effect op de luchtkwaliteit en het is toch daarom dat ze werden ingesteld, neen? Of is het vullen van de stadskas -hoewel misschien niet de initiële reden- een aangenaam gevolg waar ze niet meer willen van afstappen? 

Foto: Copyright Pixabay