Selecteer een pagina

Door Stijn Blanckaert, woordvoerder Freesponsible

We schreven het al talloze malen. De verschillende Lage Emissiezones in Antwerpen, Brussel en Gent helpen vooral om de stadskas te vullen, maar hebben een minimaal effect op de luchtvervuiling, en zijn vooral asociaal. Dat wordt door de feiten bevestigd, nu uit metingen in heel wat steden in België en het buitenland blijkt dat tijdens de verplichte lockdownperiodes geen daling van de fijnstofconcentraties in steden wordt vastgesteld. De vervuiling zou dus toch niet voornmamelijk door auto’s veroorzaakt worden.

Daarmee verdwijnt ook het draagvlak voor lage emissiezones bij de bevolking – als dat al bestond – als sneeuw voor de zon. De verschillende Belgische steden met zo’n LEZ hebben omwille van de coronacrisis al besloten tot een (tijdelijk) opschorten van het beboeten van niet-conforme voertuigen die de stad inrijden, om zorgpersoneel de kans te geven om zich makkelijker te verplaatsen nu het openbaar vervoer een verminderde dienstverlening biedt. Idealiter leren ze uit de verschillende metingen die aantonen dat het blijkbaar niet de auto’s zijn die de lucht zo vervuilen om ook na de lockdown niet opnieuw te beginnen met het beboeten van bestuurders die zich met hun auto die niet aan de strikte regels voldoet toch in de stad durven te vertonen.

Een belangrijk voorbeeld van hoe voortschrijdend inzicht de overheid tot inkeer kan doen komen vinden we in de Duitse stad Stuttgart, dat zopas besloot om zijn controversiële fijnstofalarm af te schaffen. Dat is een maatregel die vergelijkbaar is met onze lage emissiezones waarbij oudere diesels uit de stad geweerd worden. Tegelijk klinkt in Duitsland ook vanuit politieke hoek een steeds sterkere roep tot afschaffing van lage emissiezones. In ons land blijft het op dat vlak voorlopig nog even stil, al is Vlaams Belang op dat vlak de enige partij die ronduit tegen alle lage emissiezones is.

Autosite Auto55 stelt dat “uit steeds meer metingen van de luchtkwaliteit een mogelijk verkeerde inschatting van de gevolgen van de vervuiling door dieselmotoren blijkt. Gegevens die verzameld werden in de bijzonder verkeersluwe periode sinds het afvaardigen van coronamaatregelen plaatsen immers grote vraagtekens bij het verband tussen de luchtmetingen en het gebruik van oudere dieselvoertuigen.” Hoewel er nauwelijks nog files zijn in Duitsland (net als in België), daalt het stikstofdioxidegehalte in de steden niet navenant en ligt het soms zelfs hoger dan voor de coronacrisis. Niet alleen Stuttgart, maar ook andere Duitse steden stellen dat dus vast.

En die combinatie van een daling van het verkeer (met 60% volgens het Vlaams Verkeerscentrum) met een stijging van de luchvervuiling doet zich ook in Belgische steden voor. Zo merkte de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) eind maart een hoge fijnstofconcentratie op en noteerden de Belgische meetstations een gemiddelde concentratie van 55 µg/m³. Ook het volgende weekend was de luchtkwaliteit slecht en op 8 en 9 april was het fijnstofgemiddelde respectievelijk 44 en 43 µg/m³. (bron Autogids.be)

Het autoverkeer is grotendeels stilgevallen, maar het vrachtverkeer daalde slechts met 20%. Daarnaast zijn het voornamelijk de verwarming van onze huizen, de bemesting van de velden door de boeren en de industrie en havenactiviteiten die vandaag voor de vervuiling zorgen.

Het oorzakelijke verband tussen autoverkeer en luchtvervuiling wordt daardoor dus niet bevestigd, en het lijkt meer en meer duidelijk te worden dat de stikstofvervuiling niet door het autoverkeer veroorzaakt wordt.

Vanzelfsprekend is het in ieders belang dat oude voertuigen waar mogelijk vervangen worden door nieuwe exemplaren die aan de laatste milieunormen voldoen, en niemand ontkent dat oude auto’s meer vervuilen dan nieuwe. Het aannemelijk maken dat het instellen van Lage EmissieZones gebeurt onder het mom van ecologie, wordt moeilijker, nu wordt aangetoond dat het niet de auto’s zijn die die vervuilingspieken veroorzaken en meer en meer mensen beseffen dat de Lage EmissieZones in de eerste plaats een makkelijke inkomstenbron zijn.Stof tot nadenken voor de stadsbesturen die hopelijk tot inzicht komen.