Selecteer een pagina

Door Stijn Blanckaert, woordvoerder Freesponsible

Weinig onderwerpen zijn zo gevoelig als dat van de maximumsnelheid. Terwijl in de meeste buurlanden 130 km/h de norm is op de autosnelweg is dat bij ons 120 km/h en wordt de snelheid op de Brusselse ring zelfs verlaagd naar maximum 100 km/h. Tegelijk geldt in Vlaanderen een principiële beperking tot 70 km/h op alle gewestwegen, en mag in Wallonië tot 90 km/h gereden worden dergerlijke wegen.

In veel omstandigheden blijken die maximumsnelheden een stuk lager te liggen dan de snelheid die automobilisten “natuurlijkerwijze” zouden aanhouden, en rijden ze dus verplicht trager dan ze zelf veilig zouden achten mocht die beperking er niet zijn.

De maxima worden vandaag vastgelegd door politici. De gewestelijke ministers en lokale burgemeesters stellen de toegelaten snelheid vast op basis van hun eigen bevindingen, maar baseren zich daarvoor niet op adviezen van ingenieurs, noch op de snelheid die het merendeel van de bestuurders natuurlijkerwijze zouden aanhouden op die weg.

Een Amerikaanse universitaire studie uit 2018 kwam tot de conclusie dat de maximumsnelheid vastgelegd moet worden door ingenieurs en niet door politici, en stelt dat een te lage snelheid zelfs gevaarlijk zou zijn.

De door Penn State University gemaakte studie toont aan dat een te beperkende maximumsnelheid niet gunstig is voor de verkeersveiligheid. De onderzoekers hebben vastgesteld dat wanneer de maximum toegelaten snelheid net onder de technische aanbevelingen van de ingenieurs ligt, er een merkbare daling is van het aantal ongevallen op die weg. Als de snelheid echter te veel wordt verlaagd, bijvoorbeeld van 130 km/h naar 110 km/h, blijkt er net een hoger aantal ongevallen voor te komen. Volgens Professor Burgerlijk Ingenieur Vikash Gayah komt dat doordat chauffeurs dan niet meer voldoende aandachtig zijn. Dat is een herkenbaar gevoel. 70 km/h moeten aanhouden op een weg die uitnodigt om 100 km/h te rijden doet de aandacht verslappen, terwijl dat bij een maximum van 90 km/h veel minder het geval zou zijn.

Uit hete onderzoek bleek dat automobilisten in vergelijking met de situatie waarbij een limiet geldt van 50 mph (80 km/h) dubbel zo vaak de geldende limiet respecteerden waar die 50 of 55 mph bedraagt (80 km/h of 88 km/h) en zelfs vier keer vaker bij een limiet tussen 60 en 70 mph (96 km/h en 113 km/h). 

Zorgen dat de meerderheid zich aan het door politici bepaalde maximum van 50 mph (80 km/h) houdt betekent dus dat snelheidscontroles onvermijdelijk zijn, omdat spontaan harder gereden zou worden.

In het onderzoek werden de beperkingen op 12 snelwegen in Montana vergeleken. Bij 8 ervan werden de limieten aangepast. Een daling van 5 mph (8 km/h) tegenover de door de ingenieurs aangeraden snelheid had een positief effect op het aantal ongevallen en zelfs op het respect voor de limieten. Maar grotere verschillen (vanaf 10 mph) tussen de geldende snelheidsbeperking en de door ingenieurs aanbevolen limiet zorgden niet enkel voor minder respect voor de regels, maar deden ook het aantal ongevallen toenemen door gebrek aan oplettendheid van de bestuurders. 

Volgens de studie blijkt de ideale snelheid het maximum dat is vastgelegd op basis van technische studies over vloeiend verkeer, vastgelegd met behulp van een statistisch model. De druk van burgers of politici en problemen met de perceptie van veiligheid hebben als gemeenschappelijk effect echter dat de snelheidslimieten tot onder de technische aanbevelingen worden verlaagd, terwijl uit het onderzoek dus blijkt dat het net het veiligst is om te kiezen voor de meest aanvaarde snelheid die beantwoordt aan de objectieve criteria van de ingenieurs.

In hoeverre de resultaten van deze studie ook van toepassing zijn in ons land is onduidelijk. Het zou interessant zijn als ook een Belgische universiteit een dergelijke studie zou uitvoeren, om alle onduidelijkheid weg te nemen.

Bron: Autogids.be / Le moniteur de l’automobile.be