Selecteer een pagina

Maximumsnelheid op Brusselse Ring gaat omlaag…

door | dec 9, 2019 | Mobiliteit, Opinie

Door Stijn Blanckaert, woordvoerder Freesponsible

In het nieuwe Vlaamse klimaatplan, waarbij Vlaanderen voor een CO2-reductie van 32,6% gaat tegen 2030, staat dat een van de maatregelen waarmee de Vlaamse Regering dat doel wil bereiken het verlagen van de maximumsnelheid op de Brusselse ring is. Die ring ligt voornamelijk op Vlaams grondgebied, waardoor de Vlaamse regering die maatregel dus kan invoeren.

Vandaag mag op de ring rond Brussel tot 120 km/h gereden worden. De plannen van de regering bestaan erin om die maximumsnelheid te laten dalen naar 100 km/h, zoals ook reeds in op de ring rond Antwerpen het geval is.

Freesponsible is gekant tegen deze maatregel, omdat hij zinloos is. Ten eerste is het zo dat auto’s vooral vervuilen als ze stationair draaien en in de file staan. Want hoe langer ze erover doen om hun traject af te leggen, hoe langer ze vervuilen op die bepaalde plaats. Door de maximumsnelheid te verlagen en de doorlooptijd te verhogen zal dat alvast niet verbeteren. 


Bovendien is het hoe dan ook slechts zelden mogelijk om zelfs maar 100 km/h te rijden op die ringweg, omdat hij zowat continu verzadigd is, niet in het minst door talloze vrachtwagens op doortocht die allemaal overdag rijden in plaats van ’s nachts of ’s avonds laat, wanneer er minder auto’s op weg zijn. 

Dat het doel van de Vlaamse regering dan ook is dat die snelheidsverlaging moet zorgen voor “minder fijn stof, minder lawaai en meer verkeersveiligheid” slaat nergens op. Vrachtwagens rijden nooit meer dan 90 km/h en zullen door een verlaging van het maximum naar 100 km/h dus absoluut niet minder vervuilen, minder lawaai maken of voor meer veiligheid zorgen. Aangezien vandaag door de drukte al gemiddeld aan amper 60 of 70 km/h wordt gereden op die ring, zal het verlagen van dat maximum gewoon geen enkel effect hebben.

Freesponsible betreurt te moeten vaststellen dat alle plannen van alle regeringen altijd weer neerkomen op verbieden, ontmoedigen, belasten en minder aantrekkelijk maken. Welke politicus neemt het op voor de automobilist die vandaag met bijna 20 miljard euro op jaarbasis eigenhandig zorgt dat de begroting niet nog meer ontspoort?