Selecteer een pagina

Door Stijn Blanckaert, woordvoerder Freesponsible

Mechelen en Willebroek bergen (na de stad Leuven) hun plannen om een Lage Emissiezone in te voeren (voorlopig?) op omdat er momenteel geen uniforme regels over bestaan op Vlaams niveau.

Mechelen meldt zelf op haar website dat “Wij niet willen meewerken aan een verdere versnippering met verschillende toelatingsvoorwaarden en boetetarieven. Dat is niet in het belang van onze inwoners.”

Een goede zaak volgens ons, omdat wij van mening zijn dat dergelijke zones er enkel mogen komen als dat op een uniforme manier gebeurt, na een duidelijke analyse van kosten en baten en mits corrigerende maatregelen voor de getroffen bewoners…

https://www.mechelen.be/lage-emissiezone-lez

Foto: Copyright MediaInMotion