Selecteer een pagina

Mogelijk autoverbod op Tervurenlaan = de doodsteek voor Brussel?

door | apr 1, 2021 | Mobiliteit

Door Stijn Blanckaert, woordvoerder Freesponsible

De Vlaamse overheid heeft plannen om in het kader van de heraanleg van het gedeelte van de Brusselse Ring dat op Vlaams grondgebied ligt een ingrijpende wijziging door te voeren aan het gekende Vierarmenkruispunt in Tervuren, ten oosten van Brussel. Daarbij zou het autoverkeer op de zuidelijke arm van de Tervurenlaan (N3) geweerd worden, en wordt die invalsweg volledig voorbehouden voor fietsers. De gevolgen voor de automobilisten die langs die kant Brussel in en uit willen dreigen enorm te zijn. Ook Brussel zelf dreigt in de brokken te delen. 

De zogenaamde Werkvennootschap, een onderdeel van de Vlaamse overheid dat de werken aan de Brusselse Ring coördineert, heeft plannen voor de heraanleg van het drukke Vierarmenkruispunt. Volgens de initiatiefnemers van de aanpassingsplannen, die daarin ook gesteund worden door de minister van mobiliteit van het Brusselse gewest, Elke Van den Brandt, liggen de twee rijrichtingen op de brede Tervurenlaan in de richting van het Vierarmenkruispunt te ver uit elkaar, wat tijdens de spits voor problemen op het kruispunt zorgt door de complexiteit van het complex. 

Het Vierarmenkruispunt is door de opsplitsing van de Tervurenlaan in een noordelijke en een zuidelijke arm in feite een dubbel kruispunt, wat voor ingewikkelde situaties en verkeersopstoppingen zorgt. Simulaties zouden volgens de Vlaamse initiatiefnemers uitwijzen dat wanneer er voldoende invoegstroken en richtingstroken worden aangelegd aan de verkeerslichten, en de twee assen recht tegenover elkaar geplaatst zouden worden, het verkeer geen nood heeft aan een dubbel rijvak in elke richting, maar eenvoudig over twee keer één baanvak kan rijden.

Foto: Werkenaandering.be

Fietssnelweg in plaats van autolaan

Bij de heraanleg zou de zuidelijke as van het Brusselse gedeelte van de Tervurenlaan (N3) niet langer toegankelijk zijn voor het autoverkeer, maar omgevormd worden tot een fietssnelweg. Het verkeer dat Brussel in- en uitrijdt zou dan enkel nog op het noordelijke traject toegelaten zijn. Daardoor zouden dus twee rijstroken richting Brussel geschrapt worden. Nochtans bestaat er op datzelfde traject al een fietspad langs de Tervurenlaan. Waarom wordt dat tracé, dat momenteel niet in optimale staat verkeert, niet opgewaardeerd, maar wordt het autoverkeer gewoon weggedrukt? Schuilen daar politieke anti-auto-motieven achter?

Protest van Sint-Pieters-Woluwe

Het mogelijke gevolg van dergelijke aanpassing laat zich natuurlijk raden: extra lange files van en naar Brussel voor al wie langs het Vierarmenkruispunt de stad probeert in- of uit te rijden, en dus het tegendeel van wat officieel beoogd wordt. Daarnaast is het ook niet bepaald logisch dat de capaciteit van een belangrijke invalsweg wordt beperkt en zo ook de mogelijkheid om via die weg omleidingen door blokkages op de E40 of de Brusselse ring op te vangen.

Naast de vele pendelaars zouden ook de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe en in mindere mate ook zij die in Oudergem wonen, door de plannen getroffen worden. De burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe, Benoît Cerexhe (CdH) heeft zich al fel uitgesproken tegen de plannen, die tussen augustus en oktober zouden uitgetest worden door het plaatsen van tijdelijke afsluitingen en betonblokken. Het mogelijke gevolg van een dergelijke aanpassing en het schrappen van de rijstroken voor auto’s zou namelijk zijn dat het verkeer dat de stad in of uit wil zijn weg zoekt door de betreffende gemeenten en woonwijken, en daar voor extra filedruk en onveiligheid zorgt. Dat gaat vanzelfsprekend recht in tegen de logica die doorgaand verkeer weghoudt uit woonwijken en op het hoofdwegennet concentreert. De Tervurenlaan zou in die zin dus net aantrekkelijker moeten gemaakt worden als invalsweg, in plaats van minder interessant.

Het is dus logisch dat de betrokken gemeenten het wegjagen van het verkeer van de grote verkeersas niet zien zitten, en ertegen protesteren. De vraag is hoe dan ook welke de logica is achter dergelijke beslissing. Zouden de betrokken overheden (Vlaanderen en Brussel) niet beter zorgen voor een herwaardering en beveiliging van het bestaande fietspad?

In het hele dossier zijn namelijk zowel Vlaanderen als Brussel betrokken partij. Het gaat immers om een in- en uitvalsweg vanuit Vlaanderen naar Brussel die deels op Vlaams grondgebied ligt (zuidelijke arm) en deels op Brussels grondgebied (noordelijke arm).

Good Move

Het uitvoeren van de plannen door het creëren van een enorme fietssnelweg en het op die manier opnieuw moeilijker maken voor pendelaars om met de auto Brussel te bereiken of te verlaten, zou wonderwel passen in de plannen van Brussels mobiliteitsminster Elke Van den Brandt, die met het vermaledijde Good Move-plan al talloze initiatieven nam die de automobilist het leven zuur maken. Dat ze in dit geval haar wagonnetje kan aanhaken aan plannen van de Vlaamse overheid komt haar natuurlijk goed uit. 

Dat de economische gevolgen van een dergelijke anti-autopolitiek voor Brussel, zijn inwoners en zijn handelaars en bedrijven nefast zijn, lijkt nog niet door te dringen tot de betrokkenen. Momenteel gaat het nog om plannen, maar als de wil er is om ze door te drukken lijkt het een uitgemaakte zaak en zullen de autopendelaars opnieuw de dupe zijn.

Copyright foto’s: www.werkenaandering.be