Selecteer een pagina

door Stijn Blanckaert, woordvoerder Freesponsible

Aan de Dames en Heren Ministers, bedankt.

U hebt de fiets meer ruimte gegeven.

U hebt veertig kilometer extra fietspaden gecreëerd.

U hebt het Terkamerenbos afgesloten voor het verkeer.

U hebt overal in Brussel rijstroken geschrapt..

U hebt het aantal parkeerplaatsen in Brussel drastisch verminderd.


U hebt besloten om van het hele Brusselse gewest één “zone 30” te maken.

U hebt van de Brusselse vijfhoek een woonerf met maximum 20 km/h gemaakt.

U hebt van Brussel een Lage Emissiezone gemaakt.

U hebt besloten 60 extra flitstoestellen aan te kopen.

U hebt u nu al voorgenomen om tegen 2030 alle diesels te bannen.

U hebt u nu al voorgenomen om tegen 2035 alle benzines te bannen.

U hebt geen plannen om laadinfrastructuur te voorzien voor elektrische voertuigen en hebt er in uw beleidsverklaring ook niets over vermeld.

Denkt u dat u daarvoor een bedankje verdient?

Hier komen ze.

Bedankt om geen rekening te houden met de pendelaars die van buiten het gewest komen en geen randparkings hebben met een vlotte aansluiting op het openbaar vervoer.

Bedankt om te vergeten dat niet iedereen de luxe heeft om te kunnen fietsen.

Bedankt om te vergeten dat niet alle trajecten per fiets kunnen afgelegd worden.
Bedankt om te vergeten dat wanneer iemand materiaal moet vervoeren de fiets geen alternatief is.

Bedankt om te vergeten dat heel wat gelegenheidsfietsers bij slecht of koud weer snel terug in hun auto zullen zitten en de fietspaden dus nog leger zullen zijn dan vandaag.

Bedankt om te vergeten dat het schrappen van rijstroken voor een enorme toename van de filedruk en dus de vervuiling zal zorgen.

Bedankt om door het verlagen van de maximumsnelheden tot 30 en 20 km/h voor meer files en stilstand en dus ook meer CO2-uitstoot, verbruik en vervuiling te zorgen.

Bedankt om met die 60 extra flitsers elke automobilist die er niet in slaagt om én op zijn snelheidsmeter én op de weg te letten meteen vele tientallen euro’s afhandig te maken.

Bedankt om mensen die amper een tiental jaar geleden met overheidssteun een dieselauto kochten omdat die zogezegd milieuvriendelijk was de toegang tot de stad te ontzeggen.

Bedankt om die mensen wel nog in de stad toe te laten als ze flink betalen. Want wie betaalt vervuilt niet meer.

Bedankt om met de automobilist de melkkoe die de overheid elk jaar meer dan € 20 miljard opbrengt en ook voor het Brusselse gewest een belangrijke inkomstenbron is te slachten.

Bedankt om door de vermindering van het aantal parkeerplaatsen het die mensen moeilijk te maken die de economie van jullie gewest doen draaien.
Bedankt om door al jullie maatregelen zowel handelaars en ondernemers de stad uit te pesten.

Bedankt om er door jullie maatregelen voor te zorgen dat veel mensen van buiten Brussel niet langer naar de stad willen komen.

Bedankt om nu al te weten wat de stand van de diesel- en benzinetechnologie zal zijn in 2030 en 2035 en om in onze plaats te beslissen welke aandrijving onze voertuigen moeten hebben.

Bedankt om daarbij tegelijk geen energiebeleid voor de toekomst te ontwikkelen die de elektrische auto als alternatief ondersteunt.

Bedankt ook om niet verder te kijken dan het gewest en na te laten om met de andere gewesten samen te werken om de mobiliteit in ons land globaal te verbeteren.

Bedankt om niet te overleggen met alle stakeholders om zo tot overlegde en gedragen oplossingen te komen, maar gewoon de agenda van een minderheid uit te voeren.

Bedankt om van jullie luxesituatie de norm te maken en compleet voorbij te gaan aan de realiteit van alledag. Niet iedereen woont én werkt in de stad. Niet iedereen kan rekenen op een riant inkomen en een goede gezondheid. Niet iedereen kan van thuis uit werken. Niet alle kinderen kunnen met de fiets naar school. Ook handelaars in de stad moeten klanten kunnen ontvangen. Wie geen betrouwbaar en toereikend alternatief heeft moet de auto kunnen blijven gebruiken, nu en in de toekomst.

En aan alle partijen en ministers in de regering die deze hold-up op de automobilist, de mobiliteit en de economie van Brussel gedogen één vraag: waarom laten jullie dit gebeuren? Waarom staan jullie achter de soloslim van één welbepaalde fractie? Als u ooit herverkozen wil worden lijkt het nuttig om snel tot inkeer te komen en een einde te maken aan deze oorlog tegen de automobilist.

Bij voorbaat dank,

Freesponsible.be