Selecteer een pagina

Over Freesponsible

Sluit u hier aan bij Freesponsible en word sympathisant van onze beweging.

Aarzel niet, het kost u niets!

80% van onze mobiliteit wordt verzekerd door de auto. Hoort u de stem van de automobilist in het mobiliteitsdebat? Voelt u zich gerespecteerd en fair behandeld? Indien niet, dan is Freesponsible er voor U! Word sympathisant van Freesponsible en laat UW stem horen.

De auto is het hart van onze mobiliteit. 80% van de afgelegde kilometers gebeurt met de auto, net als twee derde van het woon-werkverkeer. Nooit eerder was het autopark zo groot en konden meer gezinnen een beroep doen op een auto, gedeeld of in eigen bezit.

Deze enkele cijfers illustreren hoe sterk onze mobiliteit – en bij uitbreiding onze manier van leven – afhankelijk is en vergemakkelijkt wordt door de auto. Werken, winkelen, ontspannen, ontmoeten: onze auto speelt er een belangrijke rol in. Zonder auto staat voor velen het leven stil.

Toch wordt de automobilist in het verdomhoekje gedrukt. De auto moet de stad uit, de auto moet uit het publieke domein verdwijnen, autorijden moet duurder, een auto bezitten moet duurder… Automobilisten zoals u en ik worden bovendien opgezadeld met een schuldgevoel, ook wanneer zij alles doen wat in hun mogelijkheid ligt om efficiënt om te gaan met hun verplaatsingen, om een zuinige en schone wagen te kiezen, om verkeersregels, andere weggebruikers en andere vervoermiddelen te respecteren. Bovendien is het beleid wispelturig waardoor de onzekerheid over de juiste keuze van een nieuwe auto groeit.

Freesponsible is ervan overtuigd dat de stigmatisering van de auto en de automobilist niemand vooruithelpt, en al zeker niet onze mobiliteit die fundamenteel afhankelijk is en zal blijven van individuele mobiliteit en zodoende van de auto. Om die reden wil Freesponsible het opnemen voor wie vrij en verantwoordelijk zijn auto gebruikt. Dit platform is uw stem, het is de stem van elkeen die het belang en de noodzaak van automobiliteit erkent. Dit in het respect van alle types weggebruikers én in het respect van wie verkiest om geen auto te gebruiken.

Dit platform, met de bijhorende nieuwsbrieven, wil informeren én luisteren. Het wil de stem zijn van de autogebruiker, een stem die gehoord mag en moet worden. Sluit aan bij Freesponsible, laat uw stem horen. Vrij en verantwoordelijk.

Objectieven & functie

Apolitiek platform

De vzw FREESPONSIBLE wil een apolitiek platform ontwikkelen dat tot doel heeft de automobilisten een stem te geven en hen te informeren, zodat ze de kans krijgen zich uit te drukken, ideeën uit te wisselen en standpunten in te nemenmet name in het publieke debat. 

Wederzijds respect

De vereniging zal er in het bijzonder op toezien dat haar actie ertoe bijdraagt dat automobilisten en andere gebruikers van de openbare ruimte deze op een verantwoordelijke en duurzame manier delen, in een geest van wederzijds respect en tolerantie, pragmatisch en resultaatgericht. 

Open voor iedereen

De beweging staat open voor iedereen die zich aan haar handvest houdt en zich ertoe verbindt het te respecteren.

Charter 

Door me aan te sluiten bij Freesponsible, het platform voor chauffeurs, wil ik mijn stem als vrije en verantwoordelijke automobilist laten horen.  

Daartoe verbind ik mij ertoe: 

  1. nauwlettend toe te zien op het naleven van de verkeersregels. 
  2. andere gebruikers van de openbare ruimte te respecteren, met bijzondere aandacht voor de meest  kwetsbare weggebruikers, met name voetgangers, fietsers en motorrijders. 
  3. mijn persoonlijke vrijheid als automobilist oordeelkundig uit te oefenen door te trachten de gevolgen van het gebruik van mijn voertuig voor het milieu te beperken door mijn trajecten te optimaliseren. Met dit in gedachten ben ik bereid om voor mezelf het gebruik van andere vormen van mobiliteit te overwegen wanneer deze aan mijn behoeften kunnen voldoen. 
  4. op een doeltreffende en positieve manier bij te dragen tot het scheppen van een klimaat van wederzijds respect en begrip tussen alle gebruikers van de openbare ruimte. Daartoe ben ik bereid om op het Freesponsible-platform mijn observaties, reflecties en suggesties te delen inzake het gebruik van de openbare ruimte. Ik formuleer hierbij geen verwerpelijke, corporatistische of beledigende standpunten. 
  5. de initiatieven en standpunten van het Freesponsible-platform ten aanzien van de overheid te ondersteunen om het gebruik van de openbare ruimte te optimaliserenDit in een geest van evenwicht en praktische efficiëntie ten voordele van al haar gebruikers. 

Sluit u hier aan bij Freesponsible en word sympathisant van onze beweging.

Aarzel niet, het kost u niets!