Selecteer een pagina

Door Stijn Blanckaert, woordvoerder Freesponsible

Bij velen leeft de perceptie dat de auto de grootste vijand is van de fietser als het gaat om verkeersveiligheid. Dat blijkt echter niet juist te zijn. Cijfers die werden verzameld door onder meer de VUB en de Ugent tonen aan dat bij 83% van de zware fietsongevallen geen enkel gemotoriseerd voertuig betrokken is.

Bij vier op de vijf zware ongevallen met fietsers is de auto dus niet betrokken. Anders gezegd is er bij amper één fietsongeval of vijf een auto aanwezig. De perceptie die bij velen leeft is toch wel anders. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we als automobilisten niet bijzonder aandachtig moeten zijn voor de zwakke weggebruikers, en altijd voldoende ruimte moeten laten voor fietsers, maar brengt toch een belangrijke nuance in het debat waar bepaalde militante fietsers de auto als bron van alle kwaad aanwijzen.

Uit een analyse van ziekenhuisopnames die werd gedaan door de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit van Gent, in samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Nederlandse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid blijkt dat het bij de fietsongevallen zonder betrokkenheid van auto’s (83% van het totaal) in bijna 70% van de gevallen gaat over valpartijen zonder andere betrokkenen of botsingen met een obstakel. Vooral paaltjes allerhande die naast of op het fietspad of de weg staan zijn de boosdoener.

Zeker in de winter en de herfst neemt het aantal eenzijdige fietsongevallen zonder betrokkenheid van andere weggebruikers toe. Dat ligt aan de gladheid die in die seizoenen vaker voorkomt dan in de lente of de zomer.

De onderzoekers ondervroegen niet minder dan 2.000 Belgen en Nederlanders en concludeerden dat niet minder dan 63 procent van de Vlamingen en 71 procent van de Brusselaars onterecht denkt dat vooral aanrijdingen met auto’s of vrachtwagens de zwaarste gevolgen hebben en het vaakst voorkomen. Volgens de onderzoekers komt dat door de ongevallenstatistieken die zich op data van de politie baseren. In die data zijn de eenzijdige fietsongevallen zwaar ondergeregistreerd, omdat er bij ongevallen zonder andere voertuigen minder vaak een beroep wordt gedaan op politiebijstand. 

Volgens de onderzoekers zou de foutieve perceptie, die fietsers doet denken dat ze vooral gevaar lopen wanneer er auto’s in de buurt zijn, net leiden tot een toename van het aantal eenzijdige fietsongevallen, omdat fietsers hun rijstijl slechts aanpassen als ze gevaar vermoeden. Wanneer er geen auto’s in de buurt zijn fietsen ze dus vaak roekelozer, wat sneller leidt tot ongevallen.

De conclusie van de onderzoekers is dat er nood is aan een veilige fietsinfrastructuur, met schone en goed onderhouden fietspaden, zonder paaltjes, putten of borduren. We kennen daarnaast allemaal het gevaar van (natte) tramsporen, die al talloze fietsers botbreuken bezorgd hebben. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer is veertig procent van de fietspaden in Vlaanderen in “onvoldoende” goede staat. Het lijkt dus aangewezen om eerst de fietspaden correct te onderhouden, vooraleer de auto te viseren.

Bron: De Standaard

Foto: Copyright Pixabay