Selecteer een pagina

Problemen van de Brusselse automobilist blijven duren

door | jun 16, 2020 | Mobiliteit

Door Stijn Blanckaert, woordvoerder Freesponsible

Het is dezer dagen elke dag iets. Na de veralgemening van de maximumsnelheid van 30 km/h in het hele Brusselse gewest en het invoeren van het woonerf in de hele Brusselse vijfhoek waren er het afsluiten van een rijstrook in de Wetstraat en het (deels) afsluiten van het Terkamerenbos, en vandaag wordt de automobilist opnieuw getroffen door het schrappen van twee rijstroken in Anderlecht, aan het Westland Shopping Center. 

Zonder overleg met de handelaars van het Westland Shopping Center, en zonder rekening te houden met de gevolgen voor het autoverkeer, besloot de Brusselse regering om het autoverkeer in elke richting te weren op een van de rijstroken van de Sylvain Dupuislaan, die tussen de Brusselse Ring en de Maria Groeninckx-De Maylaan loopt, en er alleen nog bussen, taxi’s en fietsers toe te laten. Het schrappen van de rijstroken gebeurt, net als in de Wetstraat, in het kader van het voornemen van de machthebbers in Brussel, en meer in het bijzonder van Groen-minister van mobiliteit Elke Van den Brandt, om veertig kilometer extra fietspaden te creëren. Pas na uitgebreid protest van omwonenden en de handelaars van het Westland Shopping Center besefte de overheid dat het misschien wel nuttig was om eens te luisteren naar wat de betrokkenen zelf vinden en kwam er overleg tussen de gemeente Anderlecht en het gewest. Momenteel worden mogelijke aanpassingen aan de nieuwe situatie bekeken, wat echter had moeten gebeuren vooraleer de beslissing genomen werd, en niet nadien.

De Sylvain Dupuislaan, waar in elke richting één rijstrook werd geschrapt.
Foto Copyright Google

De gevolgen van deze ondoordachte ingrepen laten zich raden. Een absolute verkeerschaos, elke dag, met files tot aan de Ring en verkeer dat nu de grote lanen verlaat en overal door de woonwijken een uitweg zoekt. Een zoveelste voorbeeld van de blinde anti-autopolitiek van het gewest, dat mordicus geen rekening wil houden met de talloze automobilisten die elke dag in Brussel moeten zijn en geen valabel alternatief hebben. 

Laten we ook niet vergeten dat taxi’s en bussen wel nog op die fietsstrook mogen rijden. Erg veilig lijkt dat alvast niet. Het is onvermijdelijk dat de huidige toestand tot ongevallen zal leiden. We kunnen alleen hopen dat die niet te ernstig zijn, en dat Brussel haar fout inziet.

Zoals gezegd werden de handelaars van het Westland Shopping Center niet geconsulteerd vooraleer de aanpassingen werden doorgevoerd, en worden ze nu met de problemen geconfronteerd. Veel bezoekers zullen andere oplossingen zoeken als hun winkelbezoek elke keer in een verkeerschaos uitmondt. De vraag stelt zich bovendien wat er zal gebeuren wanneer Anderlecht terug thuiswedstrijden zal spelen, of wanneer het vroeg donker zal worden en de weersomstandigheden verslechteren. De kans dat de files dan tot ver op de Brusselse ring zullen staan is aanzienlijk. Het is dus maar te hopen dat het overleg ook iets oplevert.

Copyright foto’s: Google