Selecteer een pagina

Vorige week gingen de snelheidsbordjes op de Nederlandse snelwegen overdag van 130 naar 100 km/u. De maatregel komt er niet zozeer om de mobiliteit te bevorderen, als wel om de Nederlandse stikstofuitstoot terug te dringen. Hier en daar gaan intussen ook stemmen op om ook in ons land een algemene snelheidsverlaging door te voeren… tot groot misprijzen van de Belgische automobilisten, zo blijkt.

Naar aanleiding van de gewijzigde snelheidslimieten bij onze noorderburen peilde mobiliteitsfederatie VAB bij 3.000 Vlamingen naar hun motivatie om ook bij ons een gelijkaardige maatregel door te voeren. De uitkomst van die bevraging is, weinig verrassend, eerder negatief: slechts 13 procent van de Vlamingen voelt zich geroepen om het milieu te sparen via een algemene snelheidsbeperking tot 100 km/u op snelwegen. Bij jongeren (tussen 18 en 35 jaar) is de bereidheid merkelijk groter: van hen wil 26 procent trager gaan rijden, op voorwaarde dat er wetenschappelijk aangetoond wordt dat dit een rechtstreekse impact heeft op de luchtkwaliteit.

Trager bij regenweer?

In dezelfde Mobiliteitsbarometer peilde VAB ook naar andere mogelijke beweegredenen om de snelheid tijdelijk te verlagen. Een tijdelijke snelheidsverlaging bij vervuilingspieken (zoals het huidige smogalarm, nvdr) kan in één op de vier gevallen op bijval rekenen, terwijl ‘gevaarlijke’ rijomstandigheden, zoals regen op gladde wegen, meer dan 50 procent van de Vlamingen kan aanzetten om zijn voet verplicht van het gaspedaal te halen. Bij vrouwelijke bestuurders en 56-plussers is zelfs meer dan 6 op 10 voor het idee gewonnen.

VAB hoopt nu dat er in Nederland niet enkel een studie komt over het effect van deze maatregel op de luchtkwaliteit, maar ook op vlak van verkeersveiligheid. “Op vlak van doorstroming verwachten we een aantal positieve effecten, zoals minder ongevallen, rustiger, homogener verkeer en daardoor waarschijnlijk ook minder structurele files”, zo klinkt het nog.

Bron: fangio.be