Selecteer een pagina

Startnota Vlaamse Regeringsonderhandelingen heeft het ook over de auto

door | aug 12, 2019 | Algemeen

In de startnota die Bart De Wever gebruikt om de regeringsonderhandelingen voor een nieuwe Vlaamse Regering te stofferen lezen we het volgende :

Ons verkeer moet klimaatvriendelijker. En vlotter. Om de uitstoot van broeikasgassen en de fileproblematiek doortastend aan te pakken zal de Vlaamse Regering de investeringen nog verder opdrijven. We waken over een zo snel mogelijke uitvoering van de grote infrastructuurprojecten die op stapel staan en tegelijk investeren we fors in de duurzame vervoersmiddelen: fietssnelwegen, binnenvaart, spoor en openbaar vervoer. We zetten daarbij tevens in op combimobiliteit, waarbij burgers en bedrijven vlot kunnen schakelen tussen verschillende vervoersmiddelen. De focus van het investeringsbeleid ligt op het woon-werk- en woon-schoolverkeer. Het aandeel duurzame vervoersmiddelen moet in het woon-werkverkeer toenemen tot minstens 40 procent. Binnen de stedelijke gebieden van Brussel/Vlaamse Rand,  Antwerpen en Gent streven we naar een toename tot minstens 50 procent

Freesponsible is vanzelfsprekend vragende partij voor bijkomende investeringen in infrastructuur, en is ook voor de toename en ondersteuning van duurzame vervoersmiddelen. We willen er wel de aandacht op vestigen dat dit niet ten koste van de automobilist mag gaan, en daar is waakzaamheid geboden, want wat verder valt te lezen:

In de verkeersfiscaliteit vergroenen we het wagenpark via de invoering vanaf 2020 van de nieuwe Europese verbruiks- en emissietest (WLTP) voor voertuigen. Meer vervuilende wagens worden duurder, milieuvriendelijkere wagens goedkoper.

Vanaf 2020, dat is dus bijna letterlijk morgen . Dat betekent dat er geen uitstel meer zal zijn, en dat -als dit inderdaad zo in het regeerakkoord komt- alle nieuwe of recente auto’s vanaf januari anders belast zullen worden. En aangezien WLTP in de meeste gevallen een hogere verbruiks- en uitstootwaarde betekent dan NEDC 2.0, zal dat ook voelbaar zijn in de portefeuille. Freesponsible zal dit van nabij op volgen en u op de hoogte houden…