Selecteer een pagina

Studie Deloitte: 43% blijft openbaar vervoer mijden

door | jul 17, 2020 | Opinie

Door Stijn Blanckaert, woordvoerder Freesponsible

Consultancybureau Deloitte maakte bekend dat uit een enquête bij 3.000 Europeanen blijkt dat niet minder dan 43 procent van de Belgische respondenten van plan is om na de lockdown minder gebruik te maken van het openbaar vervoer, om het risico op besmetting met het coronavirus te beperken.

De consultants ondervroegen ook tientallen organisaties uit de mobiliteitssector, zoals aanbieders van openbaar vervoer en autoleasemaatschappijen. Uit de enquête blijkt dat deze gedragswijziging mogelijk zelfs meerdere jaren zou aanslepen, en dat als het openbaar vervoer met beperkte capaciteit blijft werken, dit kan leiden tot een toename van het gebruik van de auto voor verplaatsingen.

Deloitte pleit daarom voor aanpassingen zoals het stimuleren van flexibeler werken en zegt ook dat aanbieders van openbaar vervoer maatregelen zouden moeten nemen om het vertrouwen van de reizigers te herstellen, door bijvoorbeeld het monitoren van de bezettingsgraad in real time of het aanbieden van contactloze betaalmogelijkheden. Verder stelt Deloitte dat de fiets of de step als alternatief aantrekkelijker moeten worden gemaakt, en dat een belasting op het gebruik van de auto in plaats van op het bezit ervan zou kunnen helpen om alternatieven aantrekkelijker te maken.

Onze mening

Uit deze onafhankelijke studie blijkt duidelijk dat de auto voor zeer veel Belgen in veel gevallen de enige valabele oplossing is, en dat het openbaar vervoer, de fiets of andere alternatieven niet de plaats van de auto kunnen innemen.

Ook Freesponsible is ervan overtuigd dat alternatieve mobiliteit ondersteund moet worden, en dat fietsers de nodige plaats moeten krijgen, maar niet -zoals het nu bijvoorbeeld in Brussel (en steeds meer ook in andere steden) gebeurt- ten koste van de automobilist. 

Want door het schrappen van rijstroken en parkeerplaatsen zal je het die vier op tien Belgen die in de komende maanden geen gebruik zullen maken van het openbaar vervoer alleen nog maar moeilijker maken wanneer ze de auto moeten gebruiken voor hun verplaatsingen.

In september, wanneer de economie in principe weer op volle toeren zal draaien en alle scholen en bedrijven terug open zijn, zal het aantal pendelaars dat naar de steden komt met de auto (omdat ze geen valabel alternatief hebben) sterk toenemen en zullen de files die er nu al staan door de ondoordachte maatregelen van de Brusselse minister van mobiliteit Elke Van den Brandt verder toenemen en ongetwijfeld dagelijks leiden tot een totale chaos.

Die mening wordt trouwens ook gedeeld door François Bellot, die als federaal minister van Mobiliteit met lede ogen moet aanzien hoe Van den Brandt zonder enig overleg met de federale overheid of de andere gewesten haar gecontesteerde plannen doordrijft.

Het is nodig om NU, en niet binnen enkele maanden, te evalueren waar de genomen maatregelen teruggedraaid moeten worden. Het afsluiten van het Terkamerenbos, het toevoegen van een tweede of zelfs derde fietspad op dezelfde weg ten koste van rijstroken voor het autoverkeer, het schrappen van parkeerplaatsen of volledig afsluiten van pleinen en wijken voor het autoverkeer… zorg voor een aanpassing van de situatie zodat niet alleen de (nog steeds weinig talrijke) fietsers, maar ook de automobilisten vlot kunnen passeren. Alleen al omwille van de vervuiling en overlast van stilstaand of erg traag rijdend verkeer is het aangewezen om actie te ondernemen.

Wake up, Brusselse regering!

Foto: Copyright Pixabay