Selecteer een pagina

Door Stijn Blanckaert, woordvoerder Freesponsible

Mobiliteitsvereniging Touring liet weten dat uit onderzoek blijkt dat het veralgemenen van de zone 30 de CO2-uitstoot van benzinewagens niet ten goede komt. Het reageert daarmee op de beslissing van de Brusselse regering om van het hele gewest een dergelijke zone te maken en de plannen van heel wat andere regionale overheden om de bewegingsvrijheid van automobilisten verder te beperken.

Touring verwijst daarvoor naar tests met twee benzinewagens van de Thomas More-hogeschool in Mechelen. De wetenschappers constateerden daarbij dat benzineauto’s meer verbruiken bij onstabiele snelheden (met veel remmen en terug accelereren), en zuiniger zijn en minder CO2 uitstoten wanneer ze aan constante snelheden kunnen rijden. Het verbruik bij constante snelheid vertoont volgens het onderzoek een optimum rond 70 km/h. Deze snelheid zou zo veel mogelijk moeten kunnen aangehouden om het verbruik en de CO2-uitstoot te drukken.

Volgens Touring en de onderzoekers zou het overal invoeren van de zogenaamde ‘groene golf’ met vlot doorstromend verkeer veel beter zijn dan het afremmen en terug doen versnellen van de verkeersstroom . Als de verkeerslichten afgestemd worden op de verkeersdrukte moet er minder afgeremd en opgetrokken worden waardoor de snelheden gelijkmatiger zijn, en draaien ook minder auto’s stationair, waardoor het verbruik en de CO2-uitstoot afneemt. Touring is sinds 2010 in Brussel bezig met metingen van het verkeer, en concludeerde dat de CO2-uitstoot verdubbelt wanneer auto’s in de file staan.

Daarmee wordt nogmaals aangetoond dat het (Brusselse) anti-autobeleid niet zal leiden tot minder CO2-uitstoot en dat het contraproductief is.