Selecteer een pagina

Door Stijn Blanckaert, woordvoerder Freesponsible

De Nederlandse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) concludeert uit een onderzoek naar de effecten van de verhoging van de snelheidslimiet op de Nederlandse autosnelwegen naar 130 km/h vanaf 2012 dat die verhoging geen negatieve impact op de verkeersveiligheid had.

In Nederland werd de maximumsnelheid op autosnelwegen vanaf 2012 verhoogd naar 130 km/h. Vandaag is die snelheid dan wel teruggebracht naar 100 km/h, maar dat is omdat de Nederlandse overheid gelooft dat dat voor minder stikstofdioxidevervuiling zorgt, al is 130 km/h tussen 19 uur ’s avonds en 6 uur ’s morgens nog steeds 130 km/h toegelaten.

De snelheidseffecten van de verhoging van de limiet op autosnelwegen naar 130 km/h zijn volgens het onderzoek van de SWOV sterk locatie-gebonden en op veel wegvakken klein: automobilisten zijn gemiddeld enkele kilometers per uur sneller gaan rijden. De toename van het aantal verkeersdoden op autosnelwegen kan volgens het onderzoek niet eenduidig aan de verhoging van de snelheidslimiet naar 130 km/h worden toegeschreven. 

Er is een grotere spreiding in de snelheden en een duidelijk groter verschil in snelheid tussen de linker en rechter rijstrook op wegen met meer dan twee rijstroken. De kans op een ongevalsincident (ongeacht de ernst van dat ongeval) is weliswaar toegenomen op 130km/h-wegvakken, maar minder dan op de wegen waar de limiet 120 km/h is gebleven.

De link naar het onderzoek vindt u hier.